OGRÓD W SZTOKHOLMIE/SZTOKHOLM
Inwestor prywatny
Projekt: Planea
Rok: 2019